Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Επιπτώσεις της σκόνης βωξίτηΓια τις αναφορές στις επιπτώσεις σκόνης βωξίτη που ακολουθούν, παραπέμπουμε στην αναφορά περί εγκλήματος τις προηγούμενης ανάρτησης. Σκόνη βωξίτη στο Λαρνάκι υπάρχει επί δεκαετίες και κατά την κυριαρχούσα άποψη, οι αιρετοί είναι υποχρεωμένοι να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Η εταιρία δε, θα πρέπει να διαλέξει. Δεν μπορούν να ειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις χωρίς σκόνη ή επί δεκαετίες αδιαφορούσε εντελώς για το γεγονός παρά τα παράπονα και τις διαμαρτυρίες των πολιτών; Στην δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει να καταχωρηθεί και να ληφθεί υπόψη σε οποιαδήποτε συζήτηση, η  «αποδεδειγμένη κακή θέληση της εταιρίας».  Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος (http://www.epneumon.gr,  http://www.ethorax.gr )
Έχει δημοσιευθεί η μελέτη :

Επαγγελματικά νοσήματα πνεύμονος
στην οποία βρίσκεται και το παρακάτω απόσπασμα:

«Πνευμονοκονίαση από αλουμίνιο

Στους εργάτες εξόρυξης βωξίτη και επεξεργασίας του για την παραγωγή αλουμινίου η προσβολή του πνεύμονα εκδηλώνεται:

1. Ως νόσος Shaver, η οποία κλινικώς μοιάζει με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και εμφανίζεται σε εργάτες που επεξεργάζονται τον βωξίτη, για να παράγουν αλουμίνα.

2. Ως οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, που προκαλείται από την εισπνοή μεγάλης  ποσότητας κόνεως αλουμινίου και χαρακτηρίζεται από πυρετό, βήχα, δύσπνοια, υπνηλία και ανορεξία. Η ακτινογραφία θώρακος εμφανίζει διάχυτες
πνευμονικές διηθήσεις, ενώ ιστολογικώς υπάρχουν στοιχεία φλεγμονής και ίνωσης.

3. Με πυρετό συνοδευόμενο από ρίγος και κεφα λαλγία ο οποίος εκδηλώνεται σε εργάτες έπειτα από εισπνοή ατμών αλουμινίου. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως τη Δευτέρα και υποχωρούν σε 24 ώρες. Ιστοπαθολογικώς δεν παρατηρείται ίνωση.

Η κλινική εικόνα αποδίδεται στην απελευθέρωση πυρετογόνων ουσιών από τα μακροφάγα»


Και η μελέτη :

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑ

στην οποία βρίσκεται και το παρακάτω απόσπασμα:

Είναι από τα πλέον συχνά απαντώμενα να μέταλλα στο φλοιό της γης. Η παραγωγή του είναι 19,5 εκατ. τόνοι το χρόνο. Το αργίλιο (αλουμίνιο) εξά­γεται από το ορυκτό βωξίτης, του οποίου κοιτά­σματα υπάρχουν άφθονα στην Ελλάδα. Η παραγωγή του αλουμινίου διέρχεται δύο φάσεις: Στην πρώτη φάση παράγεται η αλουμίνα (ΑΙ2Ο3) από το βωξίτη με «υδρόλυση» και στη δεύτερη από την άνυδρη αλουμίνα παράγεται το αλουμίνιο με «ηλεκτρόλυση». Η ηλεκτρόλυση απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, γι'αυτό οι μο­νάδες παραγωγής αλουμινίου βρίσκονται κοντά σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Καθ' όλη τη διαδικασία παραγωγής αλουμινίου από την εξόρυξη του βωξίτη μέχρι τη μετατροπή του σε αλουμίνα και την επεξεργασία της τελευ­ταίας σε αλουμίνιο παράγεται πληθώρα σωματι­δίων, αερίων και ατμών βλαπτικών στην υγεία των εργαζομένων.
Τοξικές επιδράσεις: Αναπνευστικό: Ασθμα, χρόνια βρογχίτιδα, πνευμονική ίνωση, καρκίνος του πνεύμονα. Δέρμα: Τηλεαγγειεκτασίες. Κυκλο­φορικό: Στεφανιαία νόσος. Κεντρικό νευρικό: Νευροψυχικές διαταραχές, διαταραχές μνήμης και συγκέντρωσης, τρόμος και παρεγκεφαλιδική δυσλει­τουργία. Επίσης παρατηρούνται στους εργαζόμε­νους στην ανακύκληση του αλουμινίου διαταραχές νευροψυχικές και αναπνευστικά συμπτώματα. Αναλυτικότερα οι κύριες τοξικές επιδράσεις εί­ναι:

1) Βρογχικό άσθμα: Ο επιπολασμός του άσθματος ανέρχεται έως το 39%21. Αποδίδεται στις ανα­θυμιάσεις που προκαλούνται κατά την ηλε­κτρόλυση και κυρίως στο φθόριο και τα παρά­γωγα του. Δεν έχει διευκρινιστεί επακριβώς η παθογένεια της νόσου. Ο ρυθμός εγκατάλειψης της εργασίας είναι υψηλός.

2) Χρόνια αποφρακτική βρογχίτιδα: Από πρό­σφατες εργασίες φαίνεται ποικίλη συχνότητα, από 4 έως 33%. Βρέθηκε ότι οι διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας σχετίζονται με την έκθεση στο φθόριο.

3) Πνευμονική ίνωση: Αυτή προκαλείται: α) Από την εισπνοή ατμών κατά τη διάρκεια επεξεργα­σίας του βωξίτη για παραγωγή αλουμίνας (Νό­σος του Shaver22). Οι ασθενείς διατρέχουν αυξημενο κίνδυνο εμφάνισης πνευμονοθώρακα. Ακτινολογικά παρουσιάζονται βλάβες διάχυ­της ίνωσης, πάχυνση υπεζωκότα και εμφύσηματικές φυσαλλίδες στο παρέγχυμα, β) Από την έκθεση σε σκόνη μεταλλικού αλουμινίου, όταν η κονιορτοβρίϋεια είναι έντονη.
4) Πνευμονικος καρκίνος: Δεν είναι απόλυτα αποδεδειγμένος. Βρέθηκε συσχέτιση του καρ­κίνου του πνεύμονα με τα χρόνια εργασίας.
5) Καρδιακές βλάβες: Προκαλεί στεφανιαία νόσο.
6) Νευροψυχικές διαταραχές: Οι νευροψυχικές διαταραχές που σχετίζονται με το αργίλιο με­λετήθηκαν καλύτερα σε ασθενείς με χρόνια νε­φρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε αιμο­κάθαρση και αποδόθηκαν είτε στο νερό που περιέχει αυξημένη ποσότητα αργιλίου είτε στην υπερβολική δόση υδροξειδίου του αργιλί­ου που χορηγείται για την αντιμετώπιση της υπερφωσφαταιμίας των ασθενών. Χαρακτηρί­ζεται από άνοια, διαταραχές λόγου και μνήμης και μυοκλονικούς σπασμούς.
7) Αλουμίνιο και νόσος του Alzheimer: Υπάρχουν παρατηρήσεις που υπαινίσσονται την αύξηση της συχνότητας της νόσου του Alzheimer με την πρόσληψη του αλουμινίου, κυρίως μέσω του πόσιμου νερού, και τη συγκέντρωση του στον εγκέφαλο23.
Βιολογικός έλεγχος: Σε μη εκτιθέμενα άτομα τα επίπεδα του αργιλίου στον ορό του αίματος εί­ναι 2±0,4 μg/L, ενώ στο ολικό αίμα είναι 12,1±5μg/L- και στα ούρα είναι συνήθως κατώτερα από 10μg/L. Οι παραπάνω μετρήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες της έκθεσης21.

13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

«Η δραστηριότητα δεν βλάπτει την δημόσια υγεία». Τώρα μούγκα;

Ανώνυμος είπε...

re ASXETE paragetai ARGILIO sthn ITEA ?

Ανώνυμος είπε...

Ρε πώς συμβαίνει να ξέρεις να γράφεις χωρίς να ξέρεις να διαβάζεις; Άντε, μην παρεξηγείσαι, απλά σου ξέφυγε. Αν έγραφες και ελληνικά να ήταν καλύτερα αλλά να σε βοηθήσω εγώ. Γράφει στην ένατη σειρά στο «9. Αργίλιο …. Καθ' όλη τη διαδικασία παραγωγής αλουμινίου από την εξόρυξη του βωξίτη μέχρι τη μετατροπή του σε αλουμίνα και την επεξεργασία της τελευταίας σε αλουμίνιο παράγεται πληθώρα σωματιδίων…» Σκόνη δηλαδή. Αν δεν κατάλαβες ακόμα άφησέ το καλύτερα. Δεν θες και δεν πρόκειται.

Ανώνυμος είπε...

ΕΧΕΤΕ ΔΑΙΜΙΝΟΠΟΙΕΙΣΕΙ ΤΟ ΒΩΞΙΤΗ (ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΓΙΑΤΙ)ΑΛΛΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΟΤΙ Η ΑΛΟΥΜΙΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ (!)Κ.Λ.Π.!
ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ ΣΑΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ;
ΜΗΠΩΣ ΒΙΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ;
Ο.Κ. ΖΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΣΑΣ!

Ανώνυμος είπε...

ΌΠΟΙΟΣ ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Verheugen: Η Πανευρωπαϊκή Προπαγάνδα ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ BLOG, ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΤΙ ΘΕΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΠΟΝΗΡΟΥΛΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΛΛΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΛΛΟ ΑΛΗΤΕΙΑ. ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΒΩΞΙΤΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΑΡΔΗΝΙΑ. ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΕΊΧΝΕΙΣ ΚΑΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ; ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΕΚΕΙ KAI TI ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΛΗΤΕΙΑ ΕΔΩ; ΑΣΕ ΡΕ ΜΕΓΑΛΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΣΟΥ. ΠΑΛΙΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΣΟΥ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΣ ΑΓΝΟΗΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΛΕΝΕ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΒΛΟΓΚ. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΚΑΤΙ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ Ή ΗΡΘE Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΛΩΤΣΙΕΣ. ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΤΙΣ ΦΑΝΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΕΡΩΜΕΝΗ ΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΝΕ. ΘΑ ΤΙΣ ΦΑΝΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΝΑ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΕΡΔΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ. ΨΟΦΑ ΕΣΥ ΑΝ ΘΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΒΩΞΙΤΗ ΚΑΙ ΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ ΜΑΖΙ. ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΙΛΗΣΑΝ ΓΙΑ ΦΑΣΤ ΤΡΑΚ, ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΜΙΛΗΣΑΝ ΓΙΑ ΦΑΣΤ ΚΛΩΤΣΕΣ. ΗΡΘΕ ΚΑΙ Η ΩΡΑ ΣΑΣ; ΤΙ ΛΕΣ;

Ανώνυμος είπε...

ΕΣΕΝΑ 12 ΚΑΙ 08, Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΟΥ ΔΕΝ ΕΠΑΘΕ ΤΙΠΟΤΑ ΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΟ ΒΩΞΙΤΗ!ΤΙ ΖΟΡΙΑ ΤΡΑΒΑΣ ΑΔΕΡΦΕ;

Ανώνυμος είπε...

Δεν ξέρω τι συνέβη με τον πατέρα του 12:08 αλλά ξέρω τρεις τουλάχιστον, οι δύο ήταν σίγουρα και πατεράδες, που πέθαναν από καρκίνο του πνεύμονα κάποια χρόνια μετά από την απόλυσή τους από την εταιρία. Ξέρω επίσης έναν που όταν παρουσίασε αναπνευστικό πρόβλημα (μετά την απόλυσή του νομίζω) ζήτησε το αρχείο υγείας του που είχε η εταιρία (που νοιάζεται για την υγεία των εργαζομένων και τους κάνει τακτικά ακτινογραφίες θώρακος) του έδωσαν καμένες πλάκες. Ξέρω επίσης να διαβάζω και έχω διαβάσει ότι η πνευμονική ίνωση εξελίσσεται (δεν θυμάμαι αν ήταν κάποιες φορές ή πάντα) σε καρκίνο των πνευμόνων. Να το πάμε παραπέρα αδερφέ ή να ζητήσεις τις δικές σου πλάκες να τις δεί κανένας ανεξάρτητος γιατρός; Να μιλήσουμε για έγκλημα ή να πάει στο διάολο μην αφηνιάσει καμένος κόσμος και έχουμε έκτροπα. Για ρώτα τα αφεντικά; Να το τραβήξουμε;

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ ΑΔΕΡΦΕ, ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΚΑΤΙ ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΤΑΓΑΝ ΚΆΠΟΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΡΑΦΑΝ ΚΑΤΙ ΠΑΠΑΡΙΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΝΑ ΤΟ ΓΡΑΨΕΙΣ 17 ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΣΤΕΙΛΕΙΣ ΣΕ 17 ΣΠΙΤΙΑ!
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΑΝ ΟΤΙ ΜΙΑ ΘΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΚΟΠΗΚΕ ΤΟ ΔΕΞΙ ΑΥΤΙ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΗΚΕ ΤΟ ΣΤΙΦΑΔΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΙΣΕ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑ ΤΗ ΠΑΡΑΤΗΣΕ ΚΑΙ Ο ΓΚΟΜΕΝΟΣ!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΓΡΑΦΕΙΣ Ο,ΤΙ ΘΕΣ!

Ανώνυμος είπε...

Ο συνειρμός του σχόλιού σου είναι άπαιχτος. Ίσως μόνο εσύ να βρίσκεις λογική συνέχεια αλλά ίσως και να είσαι εσύ ο έξυπνος και όποιος δεν τον καταλαβαίνει ο χαζός.
Οι υπόλοιποι εραστές της κόκκινης σκόνης; Οι τελευταίες αναφορές είναι επώνυμες και καταπέλτης για την δραστηριότητα που «δεν επιβαρύνει την δημόσια υγεία». Για αυτές θα μας πει κάποιος κάτι ή να περιοριστούμε στον σουρεαλιστή αδερφό μας. Νομίζετε ότι θα περάσει ο χρόνος μέχρι να ξεχαστούμε όπως έκαναν τόσα χρόνια χιλιάδες θύματα της περιοχής; Αυτοί που προσπαθούν να συγκαλύψουν το έγκλημα θα λογοδοτήσουν σύντομα. Όσοι έχουν πραγματικό ενδιαφέρον, οφείλουν να διαχωρίσουν την θέση τους και να ζητήσουν εξηγήσεις. Περιμένουμε.

Ανώνυμος είπε...

11:17 Διακρίνω κάποιο πανικό. Ίσως να κάνω και λάθος, αλλά για να απαντάς τόσο γρήγορα στον 9:56 κάτι σε καίει, κάτι δε σε βολεύει. Τα blogs δυστυχώς για κάποιους και ευτυχώς για άλλους βγάζουν τις αλήθειες στη δημοσιότητα. Μη χρησιμοποιείς το ΑΔΕΡΦΕ, προδίδεσαι!

Ανώνυμος είπε...

ΑΔΕΡΦΕ 7 ΚΑΙ 11, ΕΧΩ ΔΥΟ ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ:
1)ΓΙΑΤΙ Ο ΒωΞΙΤΗΣ ΕΧΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ;
2)ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΝΑ ΤΡΩΩ ΨΩΜΙ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΒΩΞΙΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΓΥΡΙΣΩ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΒΟΥΤΥΡΟ;
ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΠΟΥ "ΞΕΡΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ", ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

Ανώνυμος είπε...

1) Το κοκκινωπό χρώμα είναι γιατί έχει αιματίτη.
2) Μπορείς να τρως ότι θέλεις, δικό σου πρόβλημα.

Υ.Γ. Δεν θέλω τέτοιους αδελφούς!