Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Αυστηρές κυρώσεις για περιβαλλοντικά εγκλήματα


Αυστηρές κυρώσεις για περιβαλλοντικά εγκλήματα


Ενδιαφέρουσα τροπή πρόκειται να πάρει σε λίγους μήνες η υπόθεση του Ασωπού, της Μεσσαπίας και άλλων περιοχών της χώρας που υποφέρουν από βαριά ρύπανση. Κατ’ επιταγήν της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η Ελλάδα έθεσε χθες σε διαβούλευση σχέδιο νόμου με το οποίο θα μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του Ποινικού Δικαίου. Η Οδηγία υποχρεώνει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να επιβάλλουν αυστηρές ποινικές κυρώσεις για μια σειρά περιβαλλοντικών εγκλημάτων, όπως η παράνομη συλλογή, μεταφορά, διαχείριση και διάθεση αποβλήτων, η απόρριψη οποιασδήποτε ουσίας η οποία μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο ή σωματικές βλάβες σε πρόσωπα ή σοβαρές βλάβες στο περιβάλλον, η θανάτωση, ο αφανισμός, η κατοχή ή η σύλληψη προστατευόμενων ειδών της άγριας χλωρίδας ή πανίδας, η εμπορία με προστατευόμενα είδη άγριας πανίδας ή χλωρίδας, καθώς και η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση στην αγορά ή η χρήση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Τέλος, δίνει καθεστώς προανακριτικού υπαλλήλου στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ενώ καθιερώνει αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου για κακουργήματα κατά του περιβάλλοντος. Η Οδηγία θα έπρεπε να είχε ενσωματωθεί στις 26 Δεκεμβρίου 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: